Eagle Gunz Forums
Returning where I belong - Printable Version

+- Eagle Gunz Forums (http://forum.eaglegunz.com)
+-- Forum: GENERAL (/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Discussion (/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Thread: Returning where I belong (/showthread.php?tid=28226)



Returning where I belong - Dark_Guns - 10-01-2018 07:48 PM

Sup Guys plano ko bumalik at maging active ulit sa gunz na pinag galingan ko sana naman ngayon maayos na yung mga new staffs and sana wag gamitin ang mga binigay sainyong kapangyarihan para mag abuseHappy so salamat sana dumami na ulit mga players natinHappy
Old name: Dark_Guns
New Name: Prriinnccee
Playing in EG since: 2012


RE: Returning where I belong - Shark - 10-02-2018 12:40 AM

Nice looking forward to see u ingameHappy
btw welcome back !


RE: Returning where I belong - Dark_Guns - 10-02-2018 02:47 AM

Good starting point for being a good attitude well keep up the goodwork and Fly High Eagle Gamers! Big Grin


RE: Returning where I belong - SirJames - 10-04-2018 06:49 AM

Balik ka na pre.. Sarap.
Come and play again with us.
Balik ka na pre.. Sarap.
Come and play again with us.
Balik ka na pre.. Sarap.
Come and play again with us.
Balik ka na pre.. Sarap.
Come and play again with us.
Balik ka na pre.. Sarap.
Come and play again with us.


RE: Returning where I belong - mastertupe - 10-04-2018 10:47 AM

good ! dark_guns enjoy playing dont forget to invite your friends.


RE: Returning where I belong - jecris95 - 10-19-2018 01:50 AM

welcome back DK..
AKA xwits. ':)